Asia Teak Wood Showroom – เก้าอี้หนังแท้ขาไม้สัก

OPTION & FEATURES

เก้าอี้หนังแท้ขาไม้สัก เก้าอี้ในรูปเป็นเก้าอี้ขายดีที่สุดตลอดการรุ่น Milano แต่ความพิเศษของ Showroom ATW คือ เป็นเก้าอี้ Milano ที่มีขาไม้สักปลาปลูกของ ATW

PRODUCT DIMENSION