Coffee Fellows Chair

OPTION & FEATURES

Description

เฟอร์นิเจอร์ร้านกาแฟ Coffee Fellows เป็นร้านกาแฟที่มีกว่า 200 สาขาทั่วยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี ซึ่งลาซันย่า support ในส่วนของ loose furniture ทั้งหมด

PRODUCT DIMENSION