โรงงานโซฟาส่งออกญี่ปุ่น OEM

OPTION & FEATURES

Description

เราเป็นโรงงานโซฟาส่งออกญี่ปุ่นที่ค้าขายกับลูกค้าญี่ปุ่นมากว่า 30 ปี

PRODUCT DIMENSION