Building (Modular Sofa)

OPTION & FEATURES

Description

Building เป็นโซฟาสไตล์ Modular Sofa หรือ Sectional Sofa ที่สามารถต่อทรงให้เข้ากับบ้านได้ตามต้องการ

สามารถปรับรูปทรงได้มากกว่า 100 รูปแบบ

PRODUCT DIMENSION