ร้อยเรียงความอบอุ่นผ่าน ‘แคร่’ เฟอร์พิเจอร์ชิ้นพิเศษที่ทำให้มุมเล็ก ๆ ของบ้าน เต็มไปด้วยเรื่องราว⁣⁣⁣

กรกฎาคม 3, 2024
  ●  share

ร้อยเรียงความอบอุ่นผ่าน ‘แคร่’ เฟอร์พิเจอร์ชิ้นพิเศษที่ทำให้มุมเล็ก ๆ ของบ้าน เต็มไปด้วยเรื่องราว⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุใช้สอย แต่เปรียบเสมือนสื่อกลางที่บันทึกเรื่องราวความทรงจำ และสะท้อนความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว⁣⁣⁣

6 Lasunya Jun 2024 02


‘แคร่’ Day Bed ที่ดีไซน์โดยคุณภู เจ้าของรางวัลการออกแบบระดับโลก เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของบ้านที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ที่ให้ลูกสาวตัวน้อยได้ปลดปล่อยจินตนาการ เล่นสนุก เรียนรู้และเติบโต อีกทั้งยังสะท้อนถึงความห่วงใยและความรักที่คนเป็นพ่อมีต่อลูก⁣⁣⁣

 

6 Lasunya Jun 2024 04

Model : Krae⁣⁣⁣
Material : Sorensen Leather ⁣⁣⁣
Design : คุณภูริทัต คุณุรัตน์ Proud Design⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นพิเศษกับเราได้ที่ Lasunya!⁣⁣⁣


Infusing warmth into your home with ‘Krae’, a unique piece of furniture that transforms a cozy corner into a treasure trove of stories.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Every piece of furniture holds more than just its utility—it becomes a vessel for memories and narratives, embodying the familial bonds that tie us together.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
Designed by Khun Phu, recipient of a prestigious design award, ‘Krae’ serves as the beating heart of a creative household. It’s a haven where little ones can unleash their imaginations, play, learn, and flourish—a tangible reflection of a father’s love and care for his children.⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣
For more information⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Tel : 094-449-3647⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Line : @lasunyasofa (มี@)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Email: info@lasunya.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Website : www.lasunya.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Location : ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Bangkok Studio⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Chiangmai Studio (Artisan Cafe)⁣⁣⁣⁣